ציוד לתעשיה  |  Dungs  |  פרסוסטטים

פרסוסטט גז GW

פרסוסטט גז   LGW / GAO

פרסוסטט אוויר LGW

פרסוסטט מוגן התפוצצות

תקע לפרסוסטט 

ציוד לתעשיה  |  Dungs  |  פרסוסטטים

03-902-1111

03-902-1111

052-7402288