ציוד לתעשיה  |  Dungs  |  מסננים

מסנן לחץ נמוך

מסנן לחץ גבוה

מסנן פנימי ל- FRI 1/2 - 3/4

מסנן פנימי

ניפל בדיקה 

ציוד לתעשיה  |  Dungs  |  מסננים

03-902-1111

03-902-1111

052-7402288