ציוד מגן ואביזרים לטכנאי

פנס יד מוגן התפוצצות

פנס ראש מוגן התפוצצות

פנס יד מוגן פיצוץ 90 מטר

קסדה לעבודה בשטח

מגן פנים

אפוד זיהוי צהוב

 

כפפות חסינות אש

סרבל חסין אש

תיק עזרה ראשונה 

ערכה לעבודה בגובה

 

 

 

 

 

 

03-902-1111

03-902-1111

052-7402288