מערכות גז | ציוד למטבח המוסדי

צ'יפסר Rinnai   22 ליטר

צ'יפסר Rinnai   32 ליטר

סיר אורז

סלמנדרה 3/6 מבערים

ווק סיני מקצועי+מפוח

ווק סיני מקצועי כפול

סלמנדרה 3/6 מבערים

צ'יפסר Rinnai   32 ליטר

צ'יפסר Rinnai   22 ליטר

ווק סיני מקצועי+מפוח

ווק סיני מקצועי כפול

מערכות גז  

ציוד למטבח המוסדי

03-902-1111

03-902-1111

052-7402288