ציוד לתעשיה  |  מבערים ומאיידים

מאיידFAS  40קילו 

מאייד מים בולדרין

ציוד לתעשיה  | 

מאיידים

מאיידFAS  40קילו 

מאייד מים בולדרין

03-902-1111

03-902-1111

052-7402288