צרכן מסחרי | חלקי חילוף למטבח המוסדי

ברזים תעשייתיים

ברז מחט 1/4

ברז מחט תעשייתי

ברז סיני כפול

ברזי סיפאק 1/4

לחץ נמוך/גבוה

 

ברזי סיפאק 1/8

לחץ נמוך/גבוה

ברזים צה"ליים

כפתורים/ידיות לברזים

טרמוקפלים

פיילוט

בוער 106/108

ידית+ברז וראש P4

S - 50

מרגרטה

איטלקי

סיני

פיאמות

מנוע שאוורמה

בוערים

ברזים

חלקי חילוף

למטבח המוסדי

ברזים תעשייתיים

ברז מחט 1/4

ברז מחט תעשייתי

ברז סיני כפול

ברזי סיפאק 1/4

לחץ נמוך/גבוה

 

ברזי סיפאק 1/8

לחץ נמוך/גבוה

ברזים צה"ליים

כפתורים/ידיות לברזים

טרמוקפלים

פיילוט

בוער 106/108

ידית+ברז וראש P4

S - 50

מרגרטה

איטלקי

סיני

מנוע שאוורמה

בוערים

פיאמות

ברזים

03-902-1111

03-902-1111

052-7402288