ציוד לתעשיה  |  חימום אולמות תעשיה וחקלאות

מחמם חלל            רובור M35

מחמם חלל          רובור K100

ציוד לתעשיה  |  חימום אולמות תעשיה וחקלאות

03-902-1111

03-902-1111

052-7402288