ציוד ריתוך HARRIS | וסתים

וסת חמצן קומפ' OX-601-10

וסת חמצן         OX-814-8

וסת חמצן           OX-801-10

וסת קו חמצן         X847-O-10

 

 

 

 

​ 

​ 

 

 

 

 

 

 

 

וסת CO2 קומפקטי

וסת                         CO2-801R-15F

וסת קו גז LP-847

03-902-1111

03-902-1111

052-7402288