ברנרים ובוערים

108 / 106

ידית + ברז      וראש P4 

S - 50

מרגרטה

איטלקי

בוערי שדה  

סיני

לפיד ליום הזיכרון

פיאמות

03-902-1111

03-902-1111

052-7402288