אביזרי לחץ

ברזי הבונים

ברזי לחץ כדוריים

מסנן לחץ לקו נוזל

ניפל לחץ

מופה לחץ

בושינג לחץ

 

זוית לחץ

T לחץ

רקורד לחץ

פקק לחץ פנימי

פקק לחץ חיצוני

 

 

 

03-902-1111

03-902-1111

052-7402288