אביזרי פליז

ניפל חוץ * חוץ

ניפל חוץ * F 

ניפל פנים * F

אוניון F * F

אוניון מעבר F * F

אומים  

 

אום פקק

אף גומי

אף גומי זוית

אף גומי לגריל 

אוניון גומי/T גומי

בושינג

​מופה  

זוית פנים * פנים

זוית פנים * חוץ

זוית פנים * F

זוית חוץ * F

T פנים * פנים * פנים

F * F * F  T 

אטם פליז 

קיט כירה לאמגזית

קיט POL פזגז

​POL פזגז/ סופרגז

​פקק POL פנימי/חיצוני

 

 

​רשת לנשם 

 

 

 

 

​קיט POL סופרגז

 

​פקק חיצוני

 

 

 

פקק פנימי

 

 

​מתאם בין מיכלים

 

 

 

03-902-1111

03-902-1111

052-7402288