צנרת ואביזרי נחושת

מופה נחושת

מופה הלחמה מעבר

זוית נחושת

זוית נחושת 45 מעלות

T נחושת 

T הלחמה מעבר

 

אדפטור

צינור נחושת

צינור נחושת מושחל

צינור נחושת ישר קשיח

 

03-902-1111

03-902-1111

052-7402288