אביזרי גז לתעשיה

מאיידים

Dungs

מבערי Unigas

חימום אולמות תעשיה וחקלאות

       Siemens 

חימום מים לתעשיה

ציוד גז טבעי

מאיידים

Dungs

מבערי Unigas

חימום אולמות תעשיה וחקלאות

       Siemens 

חימום מים לתעשיה

ציוד גז טבעי

03-902-1111

03-902-1111

052-7402288